Chính sách bảo trì - bảo hành

Tag:

Khi tiến hành giao dịch người mua cần tìm hiểu về chính sách bảo hành hàng hóa của Người bán/Nhà cung cấp. Người mua vui lòng trực tiếp liên hệ Người bán/Nhà cung cấp để được hỗ trợ bảo hành trong thời gian nhanh nhất. Người bán có trách nhiệm tiếp nhận bảo hành sản phẩm dịch vụ cho người mua như trong cam kết giấy bảo hành sản phẩm. Mọi thông tin của Người bán/Nhà cung cấp được ghi trên phiếu biên nhận giao hàng/hóa đơn được đính kèm trong thùng hàng.

Nếu người mua gặp khó khăn trong việc liên hệ trung tâm bảo hành, có thể liên hệ bộ phận Chăm sóc khách hàng của iSShopgo:

-       Hotline: 024 7300 3649;

-       Email: ishopgovn@gmail.com

Người mua có quyền khiếu nại, khiếu kiện người bán trong trường hợp người bán từ chối bảo hành bảo trì sản phẩm khi đang còn trong thời hạn bảo hành bảo trì ghi trên giấy bảo hành.

hoicho.ishopgo.com khuyến cáo người mua hàng cần kiểm tra các chính sách bảo hành, báo trì đối với hàng hóa có dự định mua. hoicho.ishopgo.com sẽ không chịu trách nhiệm chính trong việc bảo hành bất kỳ sản phẩm nào. hoicho.ishopgo.com chỉ hỗ trợ trong khả năng cho phép để sản phẩm của người mua được bảo hành theo chế độ của người bán. 

 

Chính sách bảo trì - bảo hành